Leverer komplette tjenester innen arbeidsvarsling og trafikkavvikling, ofte inkludert ledebil, til entreprenører innen veiarbeid i henhold til Statens vegvesens håndbok 051, samt trafikkdirigering ved andre prosjekter og arrangement som krever trafikkstyring.